1. Organizatorem 11. Konferencji „Tektura falista – najnowsze technologie”, zwanej dalej Konferencją, jest:

Polski Drukarz sp. z o.o.
Obywatelska 115
94-104 Łódź

 1. Termin Konferencji: 8 - 9 września 2022 r.
 2. Miejsce:

Hotel Klimczok Resort & SPA przy ul. Poziomkowej 20 w Szczyrku
https://www.klimczok.pl/

 1. Opłaty:

4a. Koszt udziału w Konferencji:

Opłata netto za udział w Konferencji (nie obejmuje kosztu pokoju w hotelu):

- dla przedstawicieli firm produkujących i przetwarzających tekturę falistą: 550 zł + VAT 23% (676,50 zł brutto); dla firm zagranicznych: 170 EUR brutto.

*Cena promocyjna przy zgłoszeniu uczestnictwa w Konferencji i opłacie za udział wniesionej do 31 lipca 2022 r.: 500 zł + VAT 23% (615 zł brutto); dla firm zagranicznych 150 EUR brutto.

- dla przedstawicieli pozostałych firm: 1100 zł + VAT 23% (1353 zł brutto); dla firm zagranicznych: 340 EUR brutto.

**Cena promocyjna przy zgłoszeniu uczestnictwa w Konferencji i opłacie za udział wniesionej do 31 lipca 2022 r.: 1000 zł + VAT 23% (1230 zł brutto); dla firm zagranicznych: 300 EUR brutto.

- dla osób towarzyszących spoza branży poligraficznej, niebiorących udziału w częściach wykładowych, natomiast uczestniczących w kolacji integracyjnej: 400 zł + VAT 23% (492 zł brutto)/osobę.

Cena obejmuje: udział w Konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dwa obiady, udział w kolacji integracyjnej.

Opłatę za udział w Konferencji należy przelać – do dnia 19 sierpnia 2022 r. – na konto:

Polski Drukarz sp. z o.o., ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
nr konta: 66 1140 2004 0000 3102 7716 4404

 

4b. Koszt i warunki noclegów w hotelu Klimczok Resort & SPA:

Rezerwacji pokoi i opłat za nie należy dokonać we własnym zakresie.
Rezerwacje można składać pocztą elektroniczną bezpośrednio w recepcji hotelu: recepcja@klimczok.pl. Osoba kontaktowa: Magdalena Porębska-Kania, tel. 33 8260520.

Dla gości Konferencji „Tektura falista – najnowsze technologie” hotel, na hasło „Świat DRUKU”, oferuje podane poniżej ceny za pokoje:

- pokój 1-osobowy: 287,04 zł (netto), 310 zł (brutto) /doba

- pokój 2-osobowy: 324,07 zł (netto), 350 zł (brutto) /doba

- pokój 3-osobowy: 407,41 zł (netto)/, 440 zł (brutto) /doba

*Opłata klimatyczna - za każdą osobę 2,50 zł/dobę

W cenie doby hotelowej:

- śniadanie w restauracji Impresja serwowane codziennie w godz. 7.30-11.00

- korzystanie z basenów z wodnymi atrakcjami

- korzystanie z sauny i siłowni

- bilard, tenis stołowy

- 10% rabatu na zabiegi w Salonach Piękna i Urody SPA

- parking

UWAGA: Liczba pokoi jest ograniczona. Rezerwacje będą możliwe jedynie w przypadku wolnych pokoi. Rezerwacja w terminie Konferencji wymaga przedpłaty.

 

 1. Rejestracja na Konferencję:

Uczestnik Konferencji zobowiązany jest w terminie do 19 sierpnia 2022 r. przesłać do organizatora Konferencji wypełniony poniżej formularz zgłoszeniowy lub mailowo pod adresem biuro@swiatdruku.eu podać dane Uczestnika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mailowy, NIP firmy; zgłaszając w ten sposób swój udział w Konferencji.
W późniejszych terminach rejestracja na Konferencję będzie możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.

Swoją rezerwację Uczestnik potwierdza poprzez uiszczenie opłaty za udział w Konferencji (p. 4a).

 1. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona, o przyjęciu Uczestnika decyduje kolejność zgłoszeń (jako zgłoszenie rozumie się przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty za udział w Konferencji). Organizator zastrzega sobie możliwość anulacji zgłoszenia Uczestnika i zwrotu dokonanej przez niego wpłaty.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Konferencji oraz prawo do odwołania lub zmiany terminu i miejsca Konferencji. W przypadku odwołania Konferencji bądź zmiany jej terminu Organizator zwróci wniesioną opłatę za udział w Konferencji lub, za zgodą Uczestnika, wpłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za Konferencję w nowym terminie.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po terminie 19.08.2022. lub nieprzybycia na Konferencję wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Można zgłosić udział osoby zastępującej uczestnika podczas Konferencji.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promujących Konferencję w mediach Organizatora oraz podczas realizowanej transmisji na żywo i filmu z Konferencji.
 5. Organizator nie ubezpiecza Uczestnika biorącego udział w Konferencji i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zniszczone, zgubione bądź ukradzione w trakcie trwania Konferencji.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Konferencji, jak i w miejscu ewentualnego zakwaterowania.
 8. Organizator nie pokrywa żadnych indywidualnych wydatków Uczestników Konferencji, w tym np. telefon, mini bar, pralnia, czy inne usługi, za które to wydatki Uczestnicy rozliczają się indywidualnie.
 9. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833 (imię, nazwisko, nazwa firmy, profil firmy, stanowisko służbowe, płeć, przedział wiekowy, dane teleadresowe, adres e-mail) przez firmę Polski Drukarz sp. z o.o. (ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź) i współorganizatorów Konferencji, niezbędnych do dokonania rejestracji, udziału w Konferencji lub dokonania rezerwacji noclegu.
 10. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną pod wskazanym przez niego adresem e-mailowym, przez Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: Obywatelska 115, 94-104 Łódź, Polska) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W każdej chwili Uczestnik Konferencji ma prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt telefoniczny +48 426871292 lub w formie elektronicznej, pod adresem biuro@swiatdruku.eu.

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konferencji jest Polski Drukarz sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

2) Dane osobowe Uczestnika Konferencji przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe Uczestnika Konferencji przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

4) Uczestnik Konferencji posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Uczestnik Konferencji ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w Konferencji, subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w podanych powyżej celach.

 1. Uczestnik Konferencji wyraża zgodę zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na przetwarzanie swoich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora – firmy Polski Drukarz sp. z o.o, wydawcy „Świata DRUKU” i organizatora Konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych w ramach Akademii Wiedzy, i ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej i w mediach.
  W przypadku braku takiej zgody odnotowuje to w uwagach do niniejszego formularza lub w bezpośredniej korespondencji do organizatora.